» کانونهای استان » کانون بازنشستگی کشوری (استان آذربایجان غربی)

کانون بازنشستگان کشوری(استان آذربایجان غربی)

کانون بازنشستگان کشوری استان در سال 1336/02/11 با تعداد 3 نفر کارکنان و 4046 عضو در خیابان امام تأسیس و شروع به کار گردید.

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

 

 آقای حاج عادل سنایی –رئیس هیات مدیره به همراه 5 نفر کارکنان(شروع فعالیت 1386/4/4 در ساختمان جدید)

 

 

 

از خدمات این کانون:

 

1) پاسخگویی در مورد بیمه های تکمیلی

 

2)راهنمایی در مورد بیمه عمر و حوادث بازنشستگان و پرداخت خسارت متوفی وارائه مدارک مورد نیاز و غیره

 

3)زاهنمایی جهت دریافت هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان و هزینه کفن و دفن برای بازنشستگان طبق قانون 20 برابر حقوق مبنای سال

 

4)راهنمایی در مورد پرداخت وام به بازنشستگان محترم

 

5) هماهنگی و راهنمایی  و ثبت نام  در مورد مسافرتهای سیاحتی و زیارتی

 

6)تا کنون به بازنشستگان فاقد مسکن چند قطعه زمین خریداری  و بانازلترین قیمت توسط کانون واگذار گردیده است

 

7)ضمناً محل منلسبی برای گذراندن  اوقات فراغت و مطالعه بازنشستگان عزیز در این کانون فراهم گردیده است