» کانونهای استان » کانون بازنشستگی جهاد سازندگی استان

کانون بازنشستگی جهاد سازندگی استان

کانون بازنشستگان جهاد سازندگی در سال 89 با تعداد 3 عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1)آقای لطیف فلاحت –رئیس هیات مدیره

2) آقای شاهرخ یونسی راد – نایب رئیس کانون

3) آقای حمزه صبحی –خزانه دار

4) آقای مهدی رحمان پور –عضو

5) آقای حسین مختاری –عضو

 

کانون بازنشستگان جهاد سازندگی استان(به ریاست جناب آقای لطیف فلاحت)