کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان

» کانونهای استان » کانون بازنشستگی آموزش وپرورش

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش در سال 76عضو تاسیس گردید و در حال حاضر در پنجمین دوره هیات مدیره فعالیت می نماید.

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1) فریدون حیدر اسدی (رئیس)

2)جمشید طیب قاسمی (نایب رئیس)

3)تقی نجم افشار (خزانه دار)

4) قربان اکبر زاده نیک گفتار(مدیرعامل)

5)بهروز حاجی اکبری(بازرس)

6)نصرت طوطیان (بازرس)

7)هدایت فلاحت(عضو)

8)صمد نسیم فر(عضو)

کارکنان:

1)قربان اکبر زاده(مدیرعامل)

2)شاهرخ معیلیان(امور مالی)

3)منیجه عبدلی(امور اجرایی)

4)شعله حق شناس رضائیه(مسئول سفرها)

5)سودا اسمعیلی(امور دفتری)

6)رقیه رضائی(همکار خدماتی)

7)حمیدی (امور رایانه)

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 7345نفر

تعداداعضا:8152 نفر

تعداد وظیفه بگیران:807 نفر

آدرس کانون:ارومیه خیابان باکری –خیابان وقار-نرسیده به فلکه بازارباش کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

شماره های تماس:32241380-044    *    32240066-044     *   32249844-044    *  32247626-044  

کدپستی:5714643891044